Onze missie

Innovatie in de kankerpatiëntenzorg, luxe of bittere noodzaak?

De cijfers
In Nederland bedraagt het risico op het krijgen van kanker voor vrouwen iets meer dan 38% en voor mannen bijna 44%. Aangetoond is dat ruim 1 op de 3 vrouwen (2,6) en bijna 1 op de 2 mannen (2,3) ooit in haar of zijn leven kanker krijgt. Het risico op het overlijden aan kanker bedraagt voor vrouwen bijna 22%, voor mannen bijna 29% (bron KWF rapport “Kans op kanker”). Tragisch genoeg treft dit lot ook steeds vaker jonge mensen. Nederland hoort bij de top 3 van landen in de wereld met het hoogste percentage vrouwen met borstkanker (1 op de acht) en het hoogste aantal mannen met prostaatkanker (1 op de zestien).
In 2008 werden in Nederland 89.200 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd, ten opzichte van 70.285 gevallen in 2.000. Een toename van bijna 30% (26,9%).

De initiatiefnemers van InKaZo maken zich niet alleen zorgen over deze groeicijfers, maar ook over de kwaliteit van de zorg aan kankerpatiënten in Nederland. Zij hebben besloten daar iets aan te doen.

Onze missie
Wij zijn van mening dat er gezocht moet worden naar innovatieve manieren om de effectiviteit, duurzaamheid en kwaliteit van de kankerpatiëntenzorg in Nederland te verbeteren.  Om dat te bereiken willen wij een dialoog op gang brengen over de vrijheid van therapiekeuze voor patiënten en arts.

  • Wij willen bijdragen aan een transparant klimaat waarin alle betrokken partijen in de gezondheidszorg met elkaar nieuwe mogelijkheden kunnen bespreken en onderzoeken om zowel de kans op kanker te verminderen, als de behandeling ervan te verbeteren.
  • Wij willen bereiken dat de resultaten van de gangbare en alternatieve of experimentele behandelmethoden worden geregistreerd in een openbaar register. In dat register zou -naast de registratie van mogelijke bijwerkingen- de toetsing of de behandeling voldoet aan de eisen voor werkzaamheid niet alleen moeten worden weergegeven, maar ook moeten worden verantwoord.

Dat lukt alleen wanneer wij in gezamenlijkheid eerst de huidige situatie onder ogen willen zien, nl. dat wij onvoldoende resultaat bereiken daar waar het gaat om de preventie en behandeling van kanker.

Vervolgens moeten wij de bereidheid hebben om de juiste vragen te stellen. Alleen dan kunnen wij de antwoorden vinden die ons helpen een nieuw kader te scheppen waar innovatie welkom is.

Tot slot zullen we de noodzakelijke aanpassingen moeten doorvoeren om de eerste schreden te zetten naar een fundamentele verandering in de behandeling van kanker.

 dev txt

Comments are closed.